Mở hộp bàn phím cơ Xiaomi: Switch TTC, keycap xấu, phải chăng đây chỉ là phiên bản đổi tên của bàn phím cơ Trung Quốc vô danh?

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công bố. * là trường bắt buộc.

Bài viết khác

Danh mục tùy chọn

Giỏ hàng