Đọ cấu hình smartphone xưa rồi, bây giờ phải đọ độ nóng khi cắm sạc giữa S7 edge, Pixel, Mi Note 2...

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công bố. * là trường bắt buộc.

Bài viết khác

Danh mục tùy chọn

Giỏ hàng